Prawo akademickie

Kancelaria oferuję obsługę uczelni wyższych i instytutów naukowych m.in. w następujących aspektach działalności:

  • doradztwo w zakresie wszelkich kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników w uczelniach i instytutach naukowych,
  • doradztwo z zakresu Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o PAN;
  • weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych, w tym opiniowanie procedur awansowych, regulaminów i statutów,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia szkół doktorskich, studiów, spraw stypendialnych,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie akademickiego prawa zatrudnienia i prawa autorskiego.