Seire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.

DR HAB. MAŁGORZATA MĘDRALA

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne,
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów korporacyjnych oraz administracji publicznej;
specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie zatrudnienia oraz ochronie danych osobowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w renomowanych kancelariach krakowskich, jako prawnik in-house, jak również w ramach prowadzonej własnej praktyki radcowskiej.

Uczestniczka szeregu projektów z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie zgodności wdrożonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie stałej obsługi przedsiębiorców, zwłaszcza spółek prawa handlowego, jak również podmiotów sektora publicznego, w szczególności w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz weryfikacji umów w obrocie gospodarczym i handlowym.

W ramach prowadzonej praktyki opiniuje wyjątkowo skomplikowane kwestie związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, nietypowymi formami zatrudnienia, wynagrodzeniami pracowniczymi, procesami restrukturyzacyjnymi, czasem pracy oraz szeroko rozumianym zatrudnieniem w oparciu o różne podstawy. Analizuje aspekty podatkowo-składkowe różnych form zatrudnienia. Uczestniczy w pracach komisji antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych. Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą oraz w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych.

Posiada szerokie doświadczenie procesowe (w sprawach cywilnych, pracowniczych oraz postępowaniach administracyjnych).

Doświadczony szkoleniowiec, przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz działów HR.

Jest ekspertem i stałym współpracownikiem wydawnictwa INFOR.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie oraz studiach MBA Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Prowadzi szkolenia oraz pełni funkcję egzaminatora dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Uczestniczka i prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Konsultantka branżowych czasopism prawnych, autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz postępowania cywilnego.

Posiada uprawnienia mediatora w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Rekomendacje

Laureatka konkursu Rising Stars (Prawnicy – liderzy jutra) 2015, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawa i Wolters Kluwer, którego celem było wyłonienie prawników, którzy swoją wiedzą i postawą stanowią wzór do naśladowania w środowisku zawodowym.