Aktualności

Najnowsze wydarzenia i informacje
28 Grudnia, 2023
Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy. Nowa publikacja M. Mędrali - zachęcamy do lektury
Autor Admin

Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy. Wzory, Warszawa 2023, wyd. Wolters Kluwer Polska


Książka stanowi kompleksowe omówienie przepisów dotyczących nowej instytucji w Kodeksie pracy, jaką jest praca zdalna. Autorka szczegółowo, a zarazem w praktyczny sposób wyjaśnia najbardziej kluczowe kwestie związane z nowymi regulacjami.

Zobacz więcej
2Marca, 2023
chevron_right

Nowa publikacja
Autor Admin

Na rynku ukazała się nowa publikacja autorstwa mec. Małgorzaty Mędrali o charakterze praktycznym dotycząca najnowszej nowelizacji kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Publikacja stanowi przewodnik po najnowszych przepisach w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników, wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

W opracowaniu omówiono m.in.

 • pojęcie pracy zdalnej w świetle znowelizowanych przepisów,
 • zagadnienie miejsca pracy zdalnej,
 • polecenie pracy zdalnej,
 • wprowadzanie regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie pracy zdalnej,
 • bhp,
 • ochronę danych osobowych w pracy zdalnej,
 • koszty pracy zdalnej i jej aspekty podatkowe,
 • kontrolę w miejscu pracy zdalnej.


 • Przedstawiono także nowe rozwiązania dla pracodawców w zakresie możliwości kontroli trzeźwości i środków odurzających w miejscu pracy. Zachęcamy do lektury.

  Zapraszamy także na szkolenia z zakresu wdrażania nowych rozwiązań. Nasza kancelaria zajmuje się także wdrażaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu pracy zdalnej i kontroli trzeźwości u pracodawców, w szczególności opracowaniem dokumentacji z tego zakresu.

  Zobacz więcej
  27 Lipca, 2022
  Sygnaliści w kontekście ochrony danych osobowych
  Autor Admin

  Nowy artykuł dr Małgorzaty Mędrali na temat ochrony danych osobowych sygnalistów i wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce pt. „Sygnaliści w kontekście ochrony danych osobowych”, PARP.

  Serdecznie zapraszamy!

  Zobacz więcej
  13 Lipca, 2022
  Kadry i HR – przegląd zmian i trendów 2022
  Autor Admin

  Zachęcamy do zapoznania się z raportem Wydawnictwa Wolters Kluwer pt. „Kadry i HR – przegląd zmian i trendów 2022”. Mec. Małgorzata Mędrala wypowiedziała się na temat planowanych zmian dotyczących pracy zdalnej. Załączamy także fragment raportu.

  Serdecznie zapraszamy!

  Zobacz więcej
  22Maja, 2022
  chevron_right
  21 Kwietnia, 2022
  Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy
  Autor Admin

  W dniu 22 kwietnia br. odbędzie się webinar prowadzony przez dr Małgorzatę Mędrala we współpracyz MMC Polska dotyczący aspektów praktycznych współpracy z związkami zawodowymi i innymi przedstawicielami pracowników.

  Serdecznie zapraszamy!

  Zobacz więcej
  26Marca, 2022
  chevron_right
  14Stycznia, 2022
  chevron_right
  2 Stycznia, 2022
  Premia dla zaszczepionego pracownika?
  Autor Admin

 • Czy premia za zaszczepienie się pracownika jest możliwa?
 • Jak można ją nazwać?
 • Czy RODO zezwala na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia pracownika?

 • Zapraszamy do artykułu na portalu INFOR

  Zobacz więcej
  20 Grudnia, 2021
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nowa publikacja M. Mędrali - zachęcamy do lektury
  Autor Admin

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism, Warszawa 2021, wyd. Wolters Kluwer Polska


  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem publikacji są wzory regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych przydatnych dokumentów.

  Zobacz więcej
  12Grudnia, 2021
  Praca na własny rachunek a ochrona w zakresie BHP
  Autor Admin

  W dniach 8-9 grudnia 2021 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Nietypowe stosunki zatrudnienia" nt. „W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce”, na której dr Małgorzata Mędrala wygłosiła referat pt. Praca na własny rachunek a ochrona w zakresie BHP. Organizatorem konferencji było Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ.

  Zobacz więcej
  5Października, 2021
  Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego
  Autor Admin

  Zapraszamy do lektury opracowania dr Małgorzaty Mędrali pt. Incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Publikacja została opublikowana w Zeszytach Prawniczych Biura Analiz Sejmowych .

  Celem opracowania jest analiza występujących dość często w polskiej praktyce orzeczniczej kontrowersyjnych sytuacji związanych z wykonywaniem zarówno przez ubezpieczonych – pracowników, jak i niebędących pracownikami (zwłaszcza przedsiębiorców), incydentalnych czynności o charakterze zarobkowym w trakcie pobierania zasiłku chorobowego.

  Publikacja porusza ważne z teoretycznego oraz praktycznego punktu widzenia aspekty dopuszczalności zarobkowania w trakcie zwolnień lekarskich. Tematyka jest więc istotna zarówno dla pracodawców, pracowników, jak i przedsiębiorców.

  Zobacz więcej
  27Września, 2021
  Prawa pracującego ojca do udziału w opiece i wychowaniu dziecka jako przejaw polityki równościowej płci
  Autor Admin
  W dniach 22-23 września 2021 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Feminizm i prawo". W pierwszym dniu konferencji dr Małgorzata Mędrala, wygłosiła referat pt. "Prawa pracującego ojca do udziału w opiece i wychowaniu dziecka jako przejaw polityki równościowej płci".
  Zobacz więcej
  27 Lipa, 2021
  Praca zdalna w polskim systemie prawnym pod red. M. Mędrali - zachęcamy do lektury
  Autor Admin

  Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa 2021, wyd. Wolters Kluwer Polska


  Publikacja stanowi szczegółową analizę najważniejszych aktualnych zagadnień związanych ze świadczeniem pracy zdalnej.

  Treści w niej zawarte uwzględniają bieżącą sytuację epidemiczną – pandemię COVID-19, jak również zapowiadaną nowelizację Kodeksu pracy, zakładającą wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego systemu prawnego na stałe.

  Zobacz więcej
  8 Lipca, 2021
  Nowa publikacja, której współautorem jest dr Małgorzata Mędrala
  Autor Admin

  Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa 2021, wyd Beck


  Rozdziały autorstwa dr Małgorzaty Mędrali z uwzględnieniem regulacji covidowych (aktualne problemy):


 • Kadry i płace w instytucjach kultury (z uwzględnieniem regulacji związanych z COVID-19 takich jak: praca zdalna, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dodatkowe świadczenie postojowe, ograniczenie działalność ZFŚS, możliwości udzielenia urlopu bez zgody pracownika, ograniczenie wysokości odprawy),
 • Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury (zgody, karty informacyjne i regulaminy np. osób zwiedzających muzeum, uczestników spektakli artystycznych, warsztatów kulturalnych oraz dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie w IK),
 • Zobacz więcej
  20Czerwca, 2021
  chevron_right
  14Czerwca, 2021
  Dlaczego kobiety zarabiają mniej?
  Autor Admin
  W dniu 9.06.2021 r. odbyła się konferencja naukowa pt. "Kobiety na rynku pracy i w ubezpieczeniach społecznych”, na której dr Małgorzata Mędrala wygłosiła referat pt. Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej w Polsce. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Nauk Prawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem”.
  Zobacz więcej
  12Czerwca, 2021
  25Marca, 2021
  Praca zdalna a wykluczenie społeczne
  Autor Admin
  W dniu 25.03.2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stosunki pracy w dobie pandemii", organizowana przez WPiA UMK w Toruniu. Dr Małgorzata Mędrala wygłosiła referat pt. "Praca zdalna a wykluczenie społeczne".
  Zobacz więcej Zobacz więcej
  01Marca, 2021
  chevron_right
  Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju z powodu siły wyższej
  Nowy artykuł w Studiach z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, UJ
  Zobacz więcej
  10Grudnia, 2020
  chevron_right
  topicCovid-19
  Praca zdalna na kwarantannie i izolacji domowej
  Szereg wątpliwości w praktyce wywoływała w ostatnich czasach kwestia możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pracownika w trakcie kwarantanny i izolacji domowej. W szczególności sporna w praktyce pozostawała możliwość pracy w trakcie izolacji domowej. Wśród prawników pojawiały się zarówno głosy dopuszczające taką możliwość, jak i przeciwne.
  Zobacz więcej
  21Listopada, 2020
  chevron_right
  topicTarcza Covid-19
  Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT
  Autor Admin
  Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek.
  Zobacz więcej
  20Listopada, 2020
  Urlop macierzyński dla ojca dziecka - poradnik
  Na stronach portalu INFOR będzie ukazywał się cyklicznie Poradnik "Urlopy związane z rodzicielstwem dla ojca dziecka" autorstwa dr Małgorzaty Mędrala, portal INFOR.
  Zobacz więcej
  27Pażdziernika, 2020
  chevron_right
  topicTarcza Covid-19
  Nowa tarcza antykryzysowa dla firm, które nie mogą prowadzić działalności

  W dniu 27 października 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejną nową tarczę antykryzysową.


  Nowa tarcza ma objąć branże, które z powodu wprowadzonych obostrzeń, nie mogą prowadzić swojej działalności, np. gastronomia, rozrywka, branża fitness.
  Zapowiadane najważniejsze formy wsparcia to:

 • zwolnienia ze składki ZUS za listopad;
 • postojowe do zatrudnienia,
 • bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych dla małych i mikroprzedsiębiorców;
 • zwolnienia z opłaty targowej za cały 2021 rok.

 • Zobacz więcej
  25Pażdziernika, 2020
  chevron_right
  topicTarcza Covid-19
  Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa)
  Ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639) wprowadzona została tzw. Tarcza 5.0.
  Zobacz więcej
  19Pażdziernika, 2020
  Zdalne świadczenie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Autor Admin
  W dniu 19.10.2020 r. odbył się Zjazd Katedr Prawa Uniwersytetów Ekonomicznych, konferencja naukowa pt. "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne”, na której dr Małgorzata Mędrala wygłosiła referat pt. Zdalne świadczenie pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda.
  11Pażdziernika, 2020
  chevron_right
  22września, 2020
  Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem nauki
  Autor Admin
  W dniu 22 września 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa „O kobiecie w świecie współczesnym” , na której dr Małgorzata Mędrala wygłosiła referat pt. "Osiągnięcie wieku emerytalnego a możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem nauki".
  Zobacz więcej
  22września, 2020
  Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 – niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych
  Autor Admin
  We wrześniowym numerze Monitora Prawa Pracy ukazała się artykuł autorstwa dr Małgorzaty Mędrala pt. "Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 – niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych". Zachęcamy do lektury artykułu.
  Zobacz więcej
  15Sierpnia, 2020
  chevron_right
  topicOchrona danych
  Stanowiska UODO dotyczące pracowniczych danych osobowych
  W ostatnich tygodniach Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał kilka stanowisk w kwestii przetwarzania pracowniczych danych osobowych, w których przypomniał obowiązujące zasady:
  Zobacz więcej
  02Lipca, 2020
  chevron_right
  topicTarcza Covid-19
  Zmiany w ZFŚS w Tarczy 4.0
  Nowy artykuł na portalu InforIF, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
  Zobacz więcej
  02Lipca, 2020
  chevron_right
  topicPrawo Pracy
  Jak poinformować pracowników o nagrywaniu ich rozmów z klientami firmy
  Nowy artykuł na portalu Infor, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
  Zobacz więcej
  25Czerwca, 2020
  chevron_right
  topicTarcza Covid-19
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4
  Nowy artykuł na naszej stronie
  Zobacz więcej
  24Czerwca, 2020
  Jutro nowy artykuł na naszej stronie

  W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. „Tarczę Antykryzysową 4.0.” (ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).


  21Kwietnia, 2020
  chevron_right
  topicPrawo Pracy
  20Kwietnia, 2020
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2

  Od 18 kwietnia obowiązują kolejne regulacje w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, przewidujące kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców.


  Sejm uchwalił ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 695.
  Ustawa przewiduje m.in.:

 • wydłużenie świadczenie postojowego,
 • rozszerzenie podmiotowe zwolnienia ze składek ZUS za marzec-maj 2020 r. (pracodawcy zatrudniający do 49 osób),
 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

 • Zobacz więcej
  1Kwietnia, 2020
  TARCZA ANTYKRYZYSOWA

  31 marca 2020 r. została uchwalona przez Sejm, opublikowana i podpisana przez Prezydenta RP specustawa w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Zobacz więcej


  Na cały pakiet tzw. tarczy antykryzysowej składają się:

 • ustawa a zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).
 • projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) - jeszcze nie uchwalony.

 • Najważniejsze formy wsparcia dla przedsiębiorców wraz z procedurami można odnaleźć na stronie rządowej, Zobacz więcej

  26Marca, 2020
  Ograniczenia w przemieszczaniu się na terenie kraju (25.03.2020-11.04.2020 r.)

  Od dzisiaj obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Rozporządzenie wprowadza ograniczenia w poruszaniu się na terytorium RP w okresie od dnia 25marca 2020r. do dnia 11kwietnia 2020r. Nie dotyczy to jednak m.in. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

  Zobacz więcej
  25Marca, 2020
  Odroczenie składek dla przedsiębiorców

  ZUS zamieścił na swojej stronie Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące>


  Możliwe formy wsparcia dla przedsiębiorców to:

 • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
 • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., a tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
 • Zobacz więcej
  18Marca, 2020
  Rządowy pakiet antykryzysowy ("pakiet stabilności i bezpieczeństwa", "tarcza antykryzysowa")

  Według d

  Informacje

  Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.

  zisiejszym zapowiedzi Prezydenta oraz premia do końca tego tygodnia ma się ukazać projekt ustawy zawierającej pakiet osłonowy, na który przewidziano ok. 212 mld złotych.


  W pakiecie przewiduje się pięć elementów w następujących obszarach wymagających wsparcia ze strony państwa:

 • ochrona miejsc pracy,
 • pomoc dla przedsiębiorców,
 • wsparcie dla służby zdrowia,
 • wzmocnienie systemu finansowego,
 • program inwestycji publicznych.

 • Dla pracodawców spełniających określone kryteria spadku dochodów przewiduje się model wypłaty wynagrodzeń w następującej proporcji:

 • 40 % - pracodawca,
 • 40 % - FGŚP (państwo) - max. do przeciętnego wynagrodzenia krajowego
 • 20 % - pracownik (w ramach możliwości zmniejszenia wymiaru czasu pracy do 0,8 etatu ).

 • Warunkiem skorzystania z powyższego modelu ma być spadek obrotów o 15 % w ciągu dwóch miesięcy lub 25 % w ciągu 1 miesiąca.


  Projekt tekstu ustawy ma się ukazać do końca tego tygodnia.

  17Marca, 2020
  Pakiet osłonowy (pakiet stabilności i bezpieczeństwa) dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

  Wobec rozszerzającej się epidemii koronawirusa oraz związanymi z nią ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi dla pracodawców - obecnie trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem.

  Propozycje przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju przewidują m.in. skrócenie - z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem ( kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%).

  W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
 • oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Zobacz więcej
  07Marca, 2020
  Wykazanie w zaświadczeniu o zarobkach potrąceń pracownika
  Nowy artykuł na portalu InforIFK : Pracownik nie musi wyrazić zgody na wykazanie w zaświadczeniu o zarobkach jego potrąceń, a pracodawca ma obowiązek je w nim wykazać
  Zobacz więcej
  19Lutego, 2020
  Wyliczenie wysokości odpraw przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika
  Nowy artykuł na portalu Infor dot. wyliczenia wysokości odpraw przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika
  Zobacz więcej
  30 Stycznia, 2020
  Nowa publikacja, której współautorem jest dr Małgorzata Mędrala
  Vademecum dyrektora instytucji kultury, Warszawa 2019, wyd. Beck (Rozdziały dot. zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w instytucjach kultury)
  Zobacz więcej