Compliance

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie zapewnienia zgodności działania firmy z normami prawnymi, branżowymi oraz etycznymi. Nasz zakres świadczonych usług w tym obszarze obejmuje m.in.:

  • wdrożenie i weryfikację procedur systemu nowoczesnego compliance,
  • opracowanie i weryfikację polityk antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych;
  • udział w komisjach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych;
  • wsparcie w prowadzeniu postępowań wewnątrzzakładowych (antymobbingowych,antydyskryminacyjnych, związanych z naruszeniami przepisów prawa);
  • opracowanie regulaminów zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony sygnalistów (whistleblowing);
  • opracowanie wewnętrznych regulaminów, polityk (np. prezentowych i antykorupcyjnych) oraz kodeksów etycznych;
  • prowadzenie szkoleń;
  • wsparcie prawne dla Compliance Oficerów oraz wewnętrznych działów Compliance.