Ubezpieczenia społeczne

Sfera ubezpieczeń społecznych pozostaje w nieodłącznym związku z szeroko rozumianym prawem zatrudnienia. Kancelaria zapewnią pełną obsługę w tym obszarze, która obejmuje m.in.:

  • doradztwo prawne i opiniowanie zagadnień związanych z oskładkowaniem przy zatrudnieniu;
  • doradztwo przy rozliczaniu zasiłków i wynagrodzeń chorobowych;
  • doradztwo przy wprowadzaniu i obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE);
  • doradztwo przy wyborze optymalnej formy rozliczeń pod kątem podatkowym oraz składkowym;
  • doradztwo przy zgłaszaniu umów o dzieło;
  • reprezentacja klienta w kontrolach przed ZUS, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Skarbowym;
  • reprezentacja klienta w sporach sądowych z ZUS.