NaszeUsługi

Da mihi factum, dabo tibi ius.

§

Zakres Świadczonych usług

 • Prawo pracy i prawo zatrudnienia
 • Dane osobowe
 • Compliance
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Nowe Technologie (IT)
 • Windykacja wierzytelności

Prawo pracy

Bezpośrednie telefoniczne i e-mailowe wsparcie w codziennej pracy działów HR; bieżąca obsługa prawna w kwestiach zatrudnieniowych; sporządzanie opinii prawnych; opracowywanie projektów umów o zakazie konkurencji i o zachowaniu poufności (NDA); opracowywanie i weryfikacja kontraktów menedżerskich; przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem całego zatrudnienia; opracowywanie i weryfikacja regulaminów, statutów oraz układów zbiorowych prawa pracy; wsparcie w prowadzeniu postępowań wewnątrzzakładowych (antymobbingowych i antydyskrymincyjnych); reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych oraz kontrolach prowadzonych przez organy administracji publicznej (ZUS, PIP, US); doradztwo przy zatrudnianiu cudzoziemców i delegowaniu pracowników za granicę.

Dane osobowe

Przeprowadzanie kompleksowych audytów z zakresu ochrony danych osobowych; bieżące doradztwo prawne, opracowywanie całościowej, dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych; pełnienie funkcji IOD.

Compliance

Przeprowadzanie audytów z zakresu szeroko rozumianego compliance od strony prawnej; bieżące wsparcie w celu zapewnienia procedur zgodności działań z regulacjami prawnymi; wsparcie przy opracowywaniu kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem zgodności w firmie; opracowywanie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych;udział w postępowaniach antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Prawo cywilne i gospodarcze

Zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, zwłaszcza spółek i ich organów; obsługa podmiotów sektora publicznego; weryfikacja i sporządzanie projektów umów handlowych i gospodarczych; weryfikacja regulaminów, aktów wewnętrznych oraz pism i innych dokumentów w ramach bieżących potrzeb klienta; sporządzanie opinii prawnych, bieżące doradztwo prawne (w siedzibie klienta i zdalnie) w zakresie bieżącej działalności .

Nowe Technologie (IT)

Wsparcie w zakresie właściwego zapewnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji; bieżące doradztwo w kwestiach dotyczących własności intelektualnej; opiniowanie i sporządzanie umów dla branży IT, doradztwo przy wprowadzaniu i korzystaniu z autorskich kosztów uzyskania przychodów.

Ubezpieczenia społeczne

Bieżące doradztwo prawne, opiniowanie zagadnień związanych z oskładkowaniem przy zatrudnieniu, reprezentacja i doradztwo w sporach z ZUS.

Windykacja wierzytelności

Reprezentacja klientów na etapie przedsądowym oraz sądowym.

FormyRozliczeń

Kancelaria proponuje zawsze przejrzysty i dostosowany do specyfiki klienta system rozliczeń za świadczone usługi. Każda usługa jest indywidualnie ustalana z klientem.
Najczęściej oferowane formy to:
 • stawka godzinowa,
 • miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin do wykorzystania,
 • wynagrodzenie ryczałtowe za daną usługę,
 • wynagrodzenie ryczałtowe + premia od pomyślnego wyniku sprawy (success fee).

Pozostałe

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego