Seire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Znać ustawę to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.

DR MAŁGORZATA MĘDRALA

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością prawo pracy; radca prawny z ponad 12-letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów korporacyjnych oraz administracji publicznej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w renomowanych kancelariach krakowskich, w tym ponad 9 lat w jednej z czołowych kancelarii w Polsce specjalizującej się w prawie pracy, jak również w ramach prowadzonej własnej praktyki radcowskiej.

Uczestniczka szeregu projektów z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie zgodności wdrożonej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie stałej obsługi przedsiębiorców, zwłaszcza spółek prawa handlowego, jak również podmiotów sektora publicznego, w tym w szczególności w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz weryfikacji umów w obrocie gospodarczym i handlowym.

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa pracy opiniowała wyjątkowo skomplikowane kwestie związane z czasem pracy, wynagrodzeniami pracowniczymi, procesami restrukturyzacyjnymi. Uczestniczy w pracach komisji antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych. Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą oraz w tworzeniu aktów wewnątrzzakładowych.

Posiada także szerokie doświadczenie procesowe (w sprawach cywilnych, pracowniczych oraz postępowaniach administracyjnych).

Doświadczony szkoleniowiec, przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz działów HR.

Jest ekspertem i stałym współpracownikiem wydawnictwa INFOR.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie.

Prowadzi szkolenia oraz pełni funkcję egzaminatora dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Uczestniczka i prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Konsultantka branżowych czasopism prawnych, autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz postępowania cywilnego.

Rekomendacje

Laureatka konkursu Rising Stars (Prawnicy – liderzy jutra) 2015, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawa i Wolters Kluwer, którego celem było wyłonienie prawników, którzy swoją wiedzą i postawą stanowią wzór do naśladowania w środowisku zawodowym.