Dr hab. Małgorzata Mędrala Kancelaria Radcy Prawnego

Zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług prawnych na rzecz podmiotów sektora prywatnego, publicznego, jak również klientów indywidualnych.

Dowiedz się więcej

Naszeusługi

Da mihi factum, dabo tibi ius.
Podaj mi fakty, a ja dam Ci prawo.

Prawo pracy

Wsparcie w codziennej pracy działów HR, sporządzanie i weryfikacja projektów umów o pracę, lojalnościowych, o zakazie konkurencji, zachowaniu poufności (NDA) oraz kontraktów managerskich. Reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych oraz kontrolach prowadzonych przez organy administracji publicznej (ZUS, PIP, US)...

Dane osobowe

Przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD)...

Nowe technologie (IT)

Doradztwo w kwestiach dotyczących własności intelektualnej, opiniowanie i sporządzanie umów, doradztwo przy wprowadzaniu i korzystaniu z autorskich kosztów uzyskania przychodów...

Prawo cywilne i gospodarcze

Zapewnienie kompleksowej obsługi spółek i ich organów, weryfikacja i sporządzanie projektów umów handlowych, gospodarczych; weryfikacja regulaminów...<

OKancelarii

Kancelaria została założona przez radcę prawnego dr hab. Małgorzatę Mędrala. Połączenie jej doświadczenia praktycznego z pracą naukową stanowi szczególną wartość dodaną w zakresie zapewnienia specjalistycznej wiedzy w ramach bieżącej obsługi podmiotów z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa cywilnego i gospodarczego. Jej wiedza i doświadczenie zdobyte podczas kilkunastoletniej pracy na uczelni ekonomicznej jest dodatkowym atutem w pracy z klientami przy uwzlędnianiu ich aktualnych potrzeb biznesowych.

Kancelaria zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług prawnych zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych. Obsługujemy podmioty sektora prywatnego i publicznego.

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi, co pozwala na znalezienie optymalnych rozwiązań kosztowych dla klienta, zwłaszcza w kwestiach optymalizacji szeroko rozumianych kwestii zatrudnieniowych.

Współpracujemy także z notariuszem oraz tłumaczami przysięgłymi.

Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Szkolenia

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub warsztatu praktycznego dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

Najnowsze tematy oferowanych szkoleń:

  • Najnowsze zmiany w prawie pracy.
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 r.
  • Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów w Polsce.
  • Dostęp do informacji publicznej a ochrona prawa do prywatności i RODO.
  • Dane osobowe w praktyce działów HR.
  • Regulacje prawne dotyczące umów zachowania poufności i klauzuli konkurencyjnej z pracownikami i współpracownikami.
  • Mobbing i inne niedozwolone zjawiska w miejscu pracy - w świetle orzecznictwa i najnowszych zmian w kodeksie pracy.
  • Praca zdalna oraz kontrola trzeźwości pracowników.
Istnieje możliwość umówienia indywidualnych szkoleń wewnętrznych; szkolenia prowadzone są zarówno w wersji stacjonarnej, jak i on-line

Doświadczenie szkoleniowe:

Radca prawny dr hab. Małgorzata Mędrala jest cenionym szkoleniowcem oraz wykładowcą uniwersyteckim. Współpracuje z Krakowską Szkołą Biznesu, działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, krakowskimi uczelniami publicznymi i prywatnymi oraz działającymi na rynku firmami szkoleniowymi. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeprowadziła dziesiątki szkoleń oraz warsztatów dla pracowników działów personalnych oraz kadry menedżerskiej. Jest także autorem licznych publikacji popularyzatorskich z zakresu bieżących tematów HR i ochrony danych osobowych dla uznanych na rynku Wydawnictw: Wolters Kluwer, Beck oraz INFOR.