Dane osobowe

Oferujemy m.in.:

  • bieżące wsparcie prawne Działów HR;
  • prowadzenie kompleksowych audytów z zakresu ochrony danych osobowych;
  • audyty monitoringu wizyjnego i innych form monitoringu,
  • opracowywanie i weryfikację całościowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr podmiotu przetwarzającego, polityki bezpieczeństwa, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienia, klauzule informacyjne, dokumentacja pracownicza);
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry menedżerskiej,
  • bieżące doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
  • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w oparciu o umowę o świadczenie usług.