Prawo cywilne i gospodarcze

Zapewnienie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, zwłaszcza spółek i ich organów; obsługa podmiotów sektora publicznego; weryfikacja i sporządzanie projektów umów handlowych i gospodarczych; weryfikacja regulaminów, aktów wewnętrznych oraz pism i innych dokumentów w ramach bieżących potrzeb klienta; sporządzanie opinii prawnych, bieżące doradztwo prawne (w siedzibie klienta i zdalnie) w zakresie bieżącej działalności .