Nowe technologie (IT)

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • wsparcie w zakresie właściwego zapewnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
  • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia autorskich kosztów uzyskania przychodu;
  • opracowywanie polityki wizerunku pracowników;
  • doradztwo w kwestiach związanych z własnością intelektualną w prawie zatrudnienia;
  • weryfikacja umów licencyjnych oraz o korzystanie z know-how;
  • doradztwo dla branży IT (umowy o świadczenie usług, umowy o współpracy, koszty autorskie, wybór korzystnej formy opodatkowania, prawa autorskie).